Aktivisme og retorik i samfundet


Klimabevægelsen. Black lives matter. Metoo. Men in Black. Sygeplejersker for ligeløn. Forældre for flere pædagoger. Københavnere mod byggeri på Amager Fælled. Demonstrationer, provokationer, strejker, hashtags, knæ i grønsværen. Vi lever i en tid præget af aktivisme og dermed i en tid med meget tydelige retoriske handlinger i de offentlige rum. Hvordan kan retorik som fagfelt hjælpe os til at forstå og tage stilling til disse handlinger? 
 
Vi har nogle bud.  
 
Velkommen til et temarum om retorik og aktivisme. Her kan du læse tekster om retorik og aktivisme: interviewuddrag med unge aktivister, feltnoter fra besøg på Arbejdermuseets Aktivist-udstilling, indsamlinger af logoer inspireret af anti-atomkraftbevægelsens smilende sol, redegørelser for teoretiske begreber med meget meget mere. Vi ser både på aktuelle aktivistiske handlinger og sociale bevægelser og fokuserer også særligt på den danske anti-atomkraftbevægelse, der især var aktiv i 1970’erne: Hvordan kan den bevægelses handlinger kaste lys på aktivisme i dag, hvad kan vi lære af deres erfaringer og hvordan lever bevægelsen videre i andre danske aktivistgrupper?

Nye artikler

#SayTheirNames: We are Hanau,
we are Germany

Ai Weiwei’s exhibit “Soleil Levant”

De vil give deres højre arm for klimaet
– men kan man redde planeten
uden arme?

Hashtag feminisme
og #WhyIStayed-bevægelsen

Er toilettet velegnet for protest?

Reklamer til ideologisk storvask

Da retorikere gik i felten,
mødte materielle og
diskursive fænomener hinanden 

Reddit og kampen for Ukraine

Aktivisme

“Marathon” hos OOA i 1979

I “En dag på landssekretariat” tager Bente Meillier dig med på løbetur i en helt normal dag hos OOA. Kom med, hvor dagen begynder kl. 08.00 og slutter kl. 23.30. Kom med til telefonopkald, kunder i butikken, sparring mellem medarbejdere og alskens stress og jag.

Syng for sagen: Protestsangen som retorisk virkemiddel

Bevægelsen mod atomkraft sang af deres lungers fulde kraft mod indførelsen af atomkraft i Danmark. Gennem protestsangene formåede bevægelsen at mobilisere, positionere og formulere deres visioner for fremtiden.

Længe leve solmærket

Hvad solmærket har at gøre med feriefarbrikker og tourister.

Et afgørende øjeblik i kampen mod atomkraft?

 

Danmark har ikke atomkraft som Sverige, Tyskland og England. I begyndelsen af halvfjerdserne stod fremtiden ellers i atomets tegn. Man regnede med at halvdelen af kraftværkerne i Danmark skulle være atomare ved årtusindskiftet. Sådan gik det ikke og i midten af 70’erne skete det afgørende skift.

Snapshots af Stine Marie Jacobsens “Law Shifters”

Hvad er en aktivist?

Jeg er sgu ikke aktivist…”

Hvad er en aktivist, og hvad er aktivisme?

Kæmp for det!

Går aktivisme og en aktivist altid hånd i hånd?

Hvad skal der til?

Hvorfor beskæftige sig med retorik og aktivisme?

Hvorfor skal vi studere sociale bevægelser og aktivisme fra en retorisk vinkel?

Hvorfor studere aktivisme fra et retorisk perspektiv?

Aktivisten er gødningen på samfundet mark

Hvorfor studere aktivisme og hvorfor gøre det fra retorisk perspektiv?

Hvorfor studere aktivisme og hvorfor med et retorisk perspektiv?

Bag om projektet

Pamela Pietrucci

Pamela Pietrucci

Assistant Professor of Rhetoric

 

I am a critical-rhetoric scholar studying public discourse and controversies emerging at the nexus of science, politics, and publics.

In my research, I engaged with rhetorics showcasing the potential to bridge publics across media platforms, locales, and discursive spheres, but I have also carefully unpacked prominent public cases where rhetoric failed in that task, engendering high-profile public communication breakdowns. Overall, I work with case studies at the crossroads between rhetoric of science, political rhetoric, and activism, my three main areas of specialization in rhetorical studies. I am also interested in the rhetoric of space of place, material rhetoric, rhetorical fieldwork, and new materialisms in rhetorical studies.

Topics of particular interest when considering me for advising include but are not limited to:

 

 • ideographic criticism, critical rhetoric, critical orientations to rhetorical criticism
 • political rhetoric, populist rhetorics, strategic maneuvering of composite audiences
 • activism, protests, counterpublics, social movements, rhetorical citizenship and dissent
 • rhetoric of science, scientist-citizenship, science-activism, science-related populism
 • rhetoric of space and place, material rhetoric, rhetorical fieldwork methods
Kristine Marie Berg

Kristine Marie Berg

Associate professor of Rhetoric

 

Jeg forsker i politisk retorik og samfundsdebat bredt forstået. Min forskning kredser om normer for retorisk handlen, for hvordan disse normer tilskynder til eller forhindrer borgere i at deltage i den offentlige debat, og for hvordan den måde vi taler og skriver til og om hinanden er med til at skabe eller nedbryde fællesskaber.

Min faglige nysgerrighed pirres af ubegrundede, underforståede antagelser om hvad god kommunikation og god politisk deltagelse er, og af ukonventionelle og uventede former for retorik.

Jeg interesserer mig desuden for hvordan tekstanalyser kan suppleres med andre metoder som interviews, feltarbejde og protokolanalyse.

Jeg beskæftiger mig blandt andet med følgende emner:

 

 • Sociale bevægelser
 • Aktivisme
 • Fjendtlighed
 • Nærlæsning
 • Interviews
 • Protokolanalyse
 • Feltarbejde