Er toilettet velegnet for protest?

Forestil dig dette: Du sidder i Hava Java kaffebaren på Søndre Campus og drikker en dejlig varm latte med et perfekt mælkeskumhjerte på toppen, mens du forsøger på at motivere dig selv til at læse Foucault eller en anden vigtig-men-umulig-at-læse-teoretiker. Koffeinen gør, hvad koffein nu gør, og du haster ud på toilettet. Aaaaah. Det var bedre….Men hov, er det Pam Beesly fra The Office, der nedstirrer dig fra toiletdøren, mens du sidder på tønden? Og sætter hun lighedstegn mellem udflytningsreformen og nedskæringer? Hvad er der nu det for noget? Du scanner QR-koden og bliver ledt videre til et borgerforslag lavet af Studenteroprøret ’22 med titlen ”Aftalerammen for ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ skal genforhandles”.

Marts d. 12 2022 ·  9 minuters læsetid · Nøgleord: Protest, toiletkampagne og meme

Det oplevede mange humanistiske studerende i maj 2022. Over natten havde studenterorganisationen Vrede humanister kreeret en såkaldt ’Plakatstorm’. Plakater med Studenteroprøret ’22’s manifest, memes og QR-koder prydede nu opslagstavler, kaffebarer, vægge, trapper, elevatorer og ja, toiletdøre. Var det ikke Pam Beesly, der vågede over en, så var det politikeren Bernie Sanders eller elveren Legolas og dværgen Gimli fra Lord of the Rings filmene.

Plakaterne viste nemlig velkendte populærkulturelle memes, der var blevet modificeret til at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark” (også kendt som udflytningsreformen) og opfordre studerende til at underskrive borgerforslaget, som QR-koden førte til. På en plakat skriver Vrede humanister selv: ”Med udflytningsaftalen pålægges de videregående uddannelser i de større byer at reducere deres optag frem mod 2030. Fortællingen går på, at disse pladser skal oprettes i provinserne, men virkeligheden er desværre en ganske anden. Af universiteternes plan for implementering af aftalen, fremgår det, at 60% af de berørte studier enten nedlukkes eller reducerer deres optag…HUM på KU…skal reducere optaget med 24% i forhold til 2019 optaget. Det svarer til 640 studiepladser i forhold til optaget i 2021”.

Og fordi man er på toilettet – et sted man er vant til at slappe af – har man paraderne nede på en anden måde, end når man støder på plakaten ude i gangen og i den offentlige sfære.

Og de humanistiske studerende havde masser af grund til at være vrede: I oktober 2021udmeldte KU, at de ville leve op til kravene i aftalen ved at lukke 1590 færre studieplads i 2030, 40% af dem humanistiske. Kun 200 pladser skulle relokeres. Inden for det sidste årti, er 169 fakultetsmedlemmer blevet fyret, 1/3 af kandidatpladserne er blevet fjernet, studier er blevet sammenlagt, og fem studier er blevet helt nedlukket på KU. På tværs af de danske universiteter er studiepladserne på humanoira blevet reduceret med 40% og 32 sprog fag er blevet nedlukket. Kort sagt: Humanistiske studerende har masser at være sure over…så hvorfor er der kun blevet indsamlet ca. 1300 borgerforslags underskrifter?

Toilettet som sted for protest

Toiletter er et sted for pause, et pusterum, en privatsfære, hvor man kan slappe helt af. Det er jo fx derfor, man flygter derhen, når man har brug for en pause, når man er til familietamtam.

Alligevel er toiletterne på Søndre Campus ikke ligefrem indbydende. Faktisk er de ret kedelige. Alt er gråt, gråt metal eller hvidt. Til gengæld gør de kedelige omgivelser, at plakaten på toiletdøren næsten kommanderer ens blik over på sig. Fordi alt er gråt og kedeligt, er det umuligt ikke at kigge på den. Og fordi man er på toilettet – et sted man er vant til at slappe af – har man paraderne nede på en anden måde, end når man støder på plakaten ude i gangen og i den offentlige sfære.

Plakaten transformerer toilettet fra et sted for afslapning til et sted med en politisk agenda – et sted for pause, ja, men for eftertænksomhed og deliberation snarere end afslapning. Den bryder med den forventning, man har til toilettet, når man går derind. Toiletter har derved et stort potentiale til protest, da protester som regel er mest effektive, når de sker på steder, man ikke forventer. Men fordi toiletbesøg tager væsentligt længere tid end at scrolle forbi en meme online, har man også længere tid til at tænke over indholdet af memen. Og ved nærmere inspektion gør memerne, præsenteret af Vrede humanister, ikke det, de var intenderet til.

Ret uheldigt, hvis man gerne vil have seeren til at skrive under på et borgerforslag.

I den originale scene i The Office, hvor Pams meme er taget fra, snyder Pam sin chef ved hjælp af list for ’the greater good’ af firmaet, hvor hun arbejder. Det er altså et billede på den lille mand, der snyder den magtfulde. Det er en rolle, der er nem at se sig selv i, og det er ikke svært at fortolke Pam som et symbol for Vrede humanister og hendes chef som et symbol for magtfulde (men dumme) politikere. Dette er blot uheldigt i denne version af memen. Memen bygger nemlig på ironi. Ironi består af en afsender, et offer og en observatør, og ’humoren’ består i, at afsenderen og observatøren ved noget, som offeret ikke gør. Seeren (observatør) og Pam (afsender) ved begge at de to billeder, hun har givet sin chef er ens – men det gør hendes chef ikke, og man kan derfor grine af ham sammen med Pam.

Men…Politikerne, der har lavet udflytningsreformen, ved jo godt, at den på mange universiteter leder til reduceret optag snarere end relokering, da KU allerede i oktober 2021 meldte dette ud. Derfor kan de ikke fungere som et offer på samme måde som Pams chef gør i den originale version…så hvem er det, Pam og seeren griner af? I denne version bliver rollerne faktisk byttet rundt. Pam er stadig afsender, men politikerne bliver nu framet som observatører pga. deres viden, hvilket efterlader seeren, som ikke er bekendt med konsekvenserne af udflytningsreformen, som offeret. Ret uheldigt, hvis man gerne vil have seeren til at skrive under på et borgerforslag.

Kort sagt, selvom argumenterne i memerne virker umiddelbare, viser det sig, at de har uheldige implikationer ved nærmere eftertanke. En eftertanke som toilettet indbyder til.

Så hvad kan vi lære?

Toiletter kan tilbyde protestbevægelser et nyt og velegnet sted til ’stille protester’ som fx plakater. Det kræver dog bare, at plakaterne er designet til rummet. Plakater på toiletter skal fx være designet til at kunne klare den nærmere inspektion og eftertanke, som toilettet opfordrer til gennem sit design og den måde, vi mennesker bruger det på.

Retorikstuderende

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *