Går aktivisme og en aktivist altid hånd i hånd?

Kan man udføre aktivistiske handlinger uden egentlig at identificere sig selv som en aktivist? Undersøger vi termen ’aktivisme’, påpeger sociologen Harrebye (2016), at aktivisme i dag handler om at protestere mod status quo, men aktivisme handler i lige så stor grad om at handle i det hele taget.

December d. 7 2021 ·  2,5 minuters læsetid · Nøgleord: aktivisme og aktivist

Med handling forsøger aktører at vise, hvordan verden kunne se ud, og hvordan aktivisme åbner et rum til refleksion. De ønsker at påvirke deres modtagere til at reflektere over samfundsnormer. Medieforskeren Neumayer (2020) påpeger imidlertid, at der eksisterer en flertydighed i termen. Vi er nødt til at differentiere mellem aktivisme og en aktivist for at kunne forstå denne flertydighed. Lad os prøve at sammenligne ’aktivist’ og ’aktivisme’. Et kendt eksempel på en aktivist er Greta Thunberg, mens personer, som eksempelvis skærer ned på kødforbruget, ikke identificerer sig som en aktivist, men med aktivisme. En aktivist er en specialist eller en ekspert i social forandring, som identificerer sig med en kollektiv identitet.

“One can ‘do activism’ without ‘being activist’ (…) activism may be understood as concerned with doing and the practice of political action rather than with being.”

Modsat har aktivisme fokus på handlingen og ikke at identificere sig som en aktivist og dennes handlinger: “One can ‘do activism’ without ‘being activist’ (…) activism may be understood as concerned with doing and the practice of political action rather than with being.” (Neumayer, 2020). Vi behøver altså ikke at føles os som en aktivist for at skabe social forandring gennem handling. Men hvilke handlinger karakteriserer vi som aktivistiske? Det første, vi associerer med ordet aktivisme, er ‘protest, demonstration og rebelskhed’. Der er tale om handlinger, hvor der spilles på alle tangenter, hvor både det nonverbale og verbale får en betydelig rolle. Men aktivistiske handlinger kan også være de små opgør, vi tager i hverdagen. Det vigtigste, som gælder for både aktivisme og en aktivist, er imidlertid at skabe en social forandring. Hvad end man sultestrejker, demonstrerer eller skubber lidt til hverdagens gøremål for at ændre status quo.

Mie er interesseret i virksomhedskommunikation, herunder intern og ekstern kommunikation, ledelsesretorik, kulturanalyser, SoMe

Line er interesseret i grammatik, intern og ekstern virksomhedskommunikation, kulturanalyser, SoMe

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *